MedMenager.pl

Wsparcie Ochrony Zdrowia

Oferta

Jeżeli zarządzasz Zakładem Opieki Zdrowotnej będąc Świadczeniodawcą w województwie kujawsko-pomorskim i potrzebujesz odciążenia od czasochłonnych obowiązków w sferze organizacji pracy przychodni, administracji oraz marketingu - by móc skupić się na wyłącznym podejmowaniu strategicznych decyzji i wytyczaniu kierunku rozwoju placówki, to warto zastanowić się nad poniższym rozwiązaniem.

oferta

MedMenager to dedykowany specjalista, który według wytycznych Właścicieli zajmie się bieżącym funkcjonowaniem placówki. Scedowane zostaną na niego obowiązki, które zwykle pochłaniają sporo czasu w ciągu dnia (powodując odciąganie od pacjenta), a od Właściciela wpływać będą gotowe rozwiązania do ostatecznej akceptacji. W zależności od potrzeb i specyfikacji konkretnej placówki, zakres obowiązków
MedMenagera obejmować może:

oferta
Opracowywanie w uzgodnieniu z Dyrektorem modelu funkcjonowania placówki, dotyczącego organizacji, zatrudnienia kadry medycznej oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną;
Konstruowanie i przekazywanie do zatwierdzenia Dyrektorowi harmonogramów czasu pracy personelu medycznego w komórkach organizacyjnych;
Przedstawienie Dyrektorowi sprawozdań z działalności Placówki i bieżące sygnalizowanie o problemach wymagających rozwiązań;
Dokonywanie regularnych wizytacji komórek organizacyjnych Przychodni szczególnie w zakresie:

 • Zapewnienia odpowiedniej jakości usług oferowanych w Zakładzie,

 • Stanu porządkowego i higieniczno - sanitarnych pomieszczeń,

 • Terminowości i prawidłowości sporządzonej dokumentacji

Pilnowanie prawidłowej gospodarki lekami i artykułami sanitarnymi.
Monitorowanie i wnioskowanie o zaopatrzenia w sprzęt i aparaturę medyczną, artykuły medyczne, żywnościowe i gospodarcze niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Przychodni.
Regularne przedstawianie propozycji PR-owych i marketingowych dla placówki w celu wyeksponowania atutów, uatrakcyjnienia wizerunku przychodni oraz dotarcia do jak największej liczby potencjalnych pacjentów.

MedMenager w osobie delegowanego do placówki specjalisty ustala z Właścicielem zakres obowiązków, ilość wizyt w tygodniu oraz termin dyżuru telefonicznego.

MedMenager zapewnia bardzo atrakcyjne warunki współpracy w oparciu o umowę B2B - szczegóły podane zostaną w odpowiedzi na zapytanie pod adresem: ​biuro@medmenager.pl

O nas

MedMenager to rozwiązanie mające na celu wsparcie Dyrektora/Prezesa/Właściciela placówki medycznej w codziennych obowiązkach, które często pochłaniają sporą ilość czasu. W dzisiejszych czasach zewsząd słyszymy o braku wykwalifikowanej kadry medycznej do pracy.

Często zdarza się, że lekarz lub pielęgniarka pełni także obowiązki menagera przychodni zajmując się nierzadko “okołomedycznymi” sprawami jak np.:
korekty w grafiku pracy personelu związane z nagłymi sytuacjami,
wyszukiwanie i zamawianie jak najkorzystniejszej oferty na artykuły i wyroby medyczne,
poszukiwanie i rekrutację personelu medycznego oraz kontrola nad stanem odpowiedniego poziomu usług medycznych,
nadzór nad realizacją umowy z NFZ, a także powiązana z tym kontrola rozliczeń

MedMenager może przejąć powyższe obowiązki, a dodając do tego wsparcie marketingowe np. przy tworzeniu lub aktualizacji strony www, organizacji akcji prozdrowotnych czy edukowanie personelu z efektywnej współpracy z NFZ zaoferować możemy kompleksowe usługi wspomagające Właścicieli w sprawnym zarządzaniu placówką.

Szkolenia

MedMenager gromadząc i analizując najważniejsze w ostatnich miesiącach (a także latach) informacje na linii placówka medyczna - Narodowy Fundusz Zdrowia organizuje szkolenia online dla pracowników Zakładów Opieki Zdrowotnej z całej Polski.

W programie, który nazwaliśmy “System ochrony zdrowia w Polsce - poradnik sprawnego Świadczeniodawcy” dzieląc na bloki tematyczne w jasny i konkretny sposób edukujemy naszych Słuchaczy z podstawowych, aczkolwiek czasem nieoczywistych zagadnień, podajemy rozwiązania, które mogą być pomocne w codziennej pracy, a także wyjaśniamy najczęstsze wątpliwości w następujących obszarach:

 • podstawowe definicje: np. katalog świadczeń JGP, rola płatnika, prawo do świadczenia a ubezpieczony, miejsce a lokalizacja świadczenia - różnice;
 • kto i za co płaci - od ogólnych informacji po rolę i wagę określenia potencjału w przyszłym kontrakcie z NFZ;
 • rozliczenia w dobie Covid-19;
 • niebezpieczeństwa i zagrożenia realizacji kontraktu;
 • jak się ustrzec przed negatywną kontrolą;
 • świadczenie i ich korekta - 3% “covidowe”
 • co po epidemii? - prawidłowość prowadzenia kolejek oczekujących;
 • gdzie szukać aby wiedzieć np.: dofinansowanie do oprogramowania i sprzętu IT, rozdawane dyspensery itp.;
 • teleporada: przyszłość czy rozwiązanie pomostowe? - jak prawidłowo przeprowadzić teleporadę, różnice między podmiotowym, a przedmiotowym badaniem pacjenta;
 • elektroniczna dokumentacja: plusy i minusy;
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: styczność kompetencji/konflikt obowiązków;
 • Public Relations w ZOZ - niedoceniany, a niezwykle istotny w ostatnim czasie element przyciągający nowych pacjentów. Rola Social Mediów oraz strony internetowej odpowiadającej na potrzeby pacjentów- na co zwrócić uwagę, gdzie szukać profesjonalnego wsparcia;

Odrębną usługą jest możliwość zorganizowania cyklu szkoleń online (lub w placówce Świadczeniobiorcy) obsługi pacjenta w języku angielskim.

Dostajemy sygnały, że do placówek coraz częściej zgłaszają się obcokrajowcy, w związku z czym personel medyczny po “odświeżeniu” specjalistycznych zwrotów i słownictwa medycznego w języku angielskim stanowić może przewagę konkurencyjną na rynku medycznym. Oferta skierowana jest zarówno do lekarzy jak i pielęgniarek oraz rejestratorek medycznych. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: szkolenia@medmenager.pl

oferta

Jeżeli masz pytania napisz: szkolenia@medmenager.pl lub zadzwoń 574 789 861.