Aktualności

Szkolenia dla Świadczeniodawców coraz bliżej

Niedługo ruszamy z cyklem szkoleń dla ZOZ.

Jednorodna Grupa Pacjentów (JGP)

System JGP jest skomplikowany i rządzi się swoimi prawami. Gruntowana znajomość JGP pozwala prawidłowo i korzystnie dla Świadczeniodawcy rozliczyć wykonanie świadczenia medycznego z Płatnikiem. Na początku istotna jest znajomość podstawowych terminów jak: Charakterystyka JGP, Algorytm JGP, Gruper JGP itp.

Podstawowe pojęcia związane z Jednorodną Grupą Pacjentów (JGP)

Brak znajomości podstawowych pojęć funkcjonujących na rynku usług medycznych jest jak jazda samochodem w godzinie szczytu z zasłoniętymi oczami. Nie polecamy. Warto poznać podstawowe terminy w kontekście zrozumienia istoty systemu rozliczania świadczeń w ramach JGP jak np: rozpoznanie główne, rozpoznanie współistniejące, ICD-9, ICD-10, itp..

Zasady finansowania i rozliczania świadczeń zdrowotnych w Polsce

Bez znajomości podstawowych pojęć z zakresu sytemu ochrony zdrowia w Polsce trudno jest sprawnie się po nim poruszać. Działając "po omacku" podmioty lecznicze niejednokrotnie nie wykorzystują okazji do rozwoju, zwiększenia konkurencyjności, czy atrakcyjności swojej oferty – jednym słowem możliwości zarabiania pieniędzy tu i teraz, a przecież nie są to organizacje o charakterze non profit...

8 stycznia początkiem obligatoryjnych e-skierowań

Skierowanie na leczenie przechodzi na formę elektroniczną

Narodowy Program Szczepień Ochronnych przeciwko SARS-CoV-2 w praktyce, wątpliwości i obawy.

"Brać albo nie brać, oto jest pytanie" - zadają je sobie podmioty wykonujące działalność leczniczą.

Nowe wytyczne szczepień na COVID-19

Rząd podał konkretniejsze informacje w sprawie narodowego programu szczepień przeciw COVID-19

Planowane zmiany w prawie dla sektora medycznego

Pojawiły się koncepcje wywierające istotny wpływ na funkcjonowanie podmiotów zdrowotnych

NFZ kontroluje funkcjonowanie przychodni w czasie pandemii koronawirusa

Widmo niespodziewanych kar w przypadku utrudnionych kontaktów z placówką POZ